Tingimused Citybox Friends Sõbrad

Citybox Friends püsikliendiprogrammi liikmesuse tingimused (Sõbraks olemise eest)

Citybox Friends, Citybox AS nr. org 989 551 752, premeerib registreeritud külalisi (edaspidi ” Friends”) meie püsikliendiprogrammi liikmeks olemise eest. Kui Friend teeb Cityboxhotels.com kaudu otse broneeringu registreeritud ja sisselogitud liikmena, saab ta allpool loetletud soodustusi.

Selle püsikliendiprogrammi aluseks on järgmised tingimused.

The Friend

Citybox Friends’i püsikliendiprogrammi liikmeks võivad saada kõik isikud, kes on täisealised või oma elukohariigi seaduste kohaselt õigusvõimelised. Kui see ei ole nii, loetakse, et liikmelisus ei ole üldse tekkinud.

Friend’iks saamiseks peab isik registreeruma lojaalsusplatvormi kaudu(siin) või ta võib valida liikmeks saamise broneerimisprotsessi käigus.

Registreerimisel tuleb vastata tõeselt ja täielikult kõigile nõutavatele väljadele. Sõbraks saamiseks tuleb esitada kehtiv e-posti aadress. Kaks liiget ei saa kasutada sama e-posti aadressi. Aadressi muutusi või muid muudatusi isikuandmetes saab Friend ise oma profiilis uuendada. Friends ei tohi jagada oma paroole kolmandate isikutega ja vastutab oma sisselogimisandmete kasutamise ja konfidentsiaalsuse eest. Kui registreerimine on edukas, saab liige kohe juurdepääsu oma Friend-profiilile (sealhulgas juurdepääsu liikmesuse ala erinevatele funktsioonidele (Minu leht, eeliste nimekirjad, sisselogitud broneeringud ja muud cityboxhotels.com).

Cityboxhotels.com-i My Page-funktsioonile juurdepääsuks tuleb saada liikmeks.

Friend’iks olemisega ei kaasne mingeid kulusid.

Cityboxi Friends’i eelised.

Järgmised soodustused on loetletud septembri 2023. aasta seisuga. Citybox AS võib soodustusi igal ajal osaliselt või täielikult muuta ja muuta.

-10% allahindlust kõikidest otse cityboxhotels.com-s tehtud broneeringutest.

-Vaba varajane sisseregistreerimine alates 12:00 standard kahekohalistele tubadele.

-Vaba hilisem väljaregistreerimine kuni 14.00 standard kahekohalistele tubadele.

-Kõrgem tõenäosus kõrgemate klassiastmete saamiseks.

Muudatused osalemistingimustes

Citybox AS võib neid osalemistingimusi igal ajal osaliselt või täielikult muuta. Selliste muudatuste korral võetakse asjakohaselt arvesse liikme huve. Kui muudatused mõjutavad oluliselt liikme õigusi ja kohustusi, teavitatakse sellest liikmeid enne muudatuste jõustumist nende Citybox Friends-profiilis või e-posti teel ning neil on võimalus mõistliku aja jooksul vastuväiteid esitada.

Citybox Friends’i lojaalsusprogrammi soodustuste muudatused

Selgesõnaliselt selgitatakse, et eespool nimetatud Citybox Friends’i soodustusi võib igal ajal osaliselt või täielikult muuta või tühistada.

Osalevad hotellid

Soodustused kehtivad kõigi Cityboxi kaubamärgi all tegutsevate hotellide suhtes.

Nõusolek uudiskirjade ja muu teabe saamiseks

Citybox Friends’i püsikliendiprogrammiga liitumisel nõustub (kasutaja) vastutasuks saama reklaammaterjale (elektroonilised sõnumid programmi kohta, s.t. üldine teave, ülevaade broneeringutest, personaalne teave ja pakkumised jne).

Vastutasuks tasuta püsikliendiprogrammi liikmeks saamise eest nõustub sõber sellega, et Citybox AS kogub, töötleb ja kasutab tema isikuandmeid, mis on vajalikud Citybox Friends püsikliendiprogrammi elluviimiseks, samuti broneeringutega seoses ja Cityboxi uudiseid, kampaaniaid ja pakkumisi käsitleva korrapärase teabe edastamiseks e-posti ja muude elektrooniliste vahendite kaudu.

Lisaks sellele annab sõber vastutasuks nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks Cityboxi veebisaitidel ja sotsiaalmeedia platvormidel sihtotstarbelise reklaami eesmärgil.

Kui sõber ei soovi enam sellist teavet saada, on tal võimalik sellest loobuda oma lehe kaudu.

Andmekaitse.

Cityboxi sõprade püsikliendiprogrammiga liitumisega annab Friend nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks vastavalt andmekaitsesätetele(https://cityboxhotels.com/privacy).

Kehtivus

Citybox Friends’i liikmelisus algab eduka registreerimisega ja kehtib tähtajatult, välja arvatud juhul, kui kumbki osapool tühistab selle.

Tühistamine Friends’i poolt

Sõber saab oma Citybox Friends liikmesuse tühistada, võttes ühendust klienditoega e-posti aadressil citybox@cityboxhotels.com.

Tühistamine Cityboxi (teise Friend’i) poolt

Citybox AS-il on õigus tühistada liikmelisus mõjuval põhjusel ilma ette teatamata ja ilma hüvitiseta. Tühistamise põhjuseks on käesolevate üldtingimuste, osalevate hotellide suhtes kohaldatavate üldtingimuste rikkumine, valeandmete esitamine ning liikme ebasobiv või kuritegelik käitumine (eelkõige ebameeldiv, pahatahtlik või solvav käitumine hotelli personali või külaliste suhtes). Citybox AS jätab endale õiguse rakendada sellisel juhul täiendavaid õigusi ja meetmeid.

Citybox Friends’i püsikliendiprogrammi registreerimisega nõustub sõber tingimusteta käesolevate osalemistingimustega ning üldtingimustega ja privaatsuspoliitikaga(https://cityboxhotels.com/privacy/privacy-policy).