Privaatsusavaldused (EL)

Käesolevat privaatsusavaldust uuendati viimati 14. septembril 2023 ja see kehtib Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi kodanike ja seaduslikult alaliste elanike kohta.

Käesolevas privaatsusavalduses selgitame, mida me teeme teie kohta https://cityboxhotels.com kaudu saadud andmetega. Soovitame teil seda avaldust hoolikalt lugeda. Töötlemisel järgime eraelu puutumatust käsitlevate õigusaktide nõudeid. See tähendab muu hulgas, et

 • me nimetame selgelt eesmärgid, milleks me isikuandmeid töötleme. Seda teeme käesoleva privaatsusavaldusega;
 • püüame piirata isikuandmete kogumist ainult seaduslikel eesmärkidel vajalike isikuandmetega;
 • küsime esmalt teie selgesõnalist nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks juhtudel, mis nõuavad teie nõusolekut;
 • võtame teie isikuandmete kaitsmiseks asjakohaseid turvameetmeid ja nõuame seda ka osapooltelt, kes meie nimel isikuandmeid töötlevad;
 • austame teie õigust tutvuda oma isikuandmetega või lasta neid teie taotlusel parandada või kustutada.

Kui teil on küsimusi või soovite teada, milliseid andmeid me teie kohta täpselt säilitame, võtke meiega ühendust.

1. Eesmärk, andmed ja säilitamisperiood

Me võime koguda või saada isikuandmeid mitmel eesmärgil, mis on seotud meie äritegevusega, mille hulka võivad kuuluda järgmised: (klõpsake laiendamiseks)

2. Jagamine teiste osapooltega

Me jagame neid andmeid ainult volitatud töötlejatele ja teistele kolmandatele isikutele, kelle jaoks tuleb saada nõusolek.

Protsessorid

Nimi: Visbook
Riik: Norra
Eesmärk: Broneerimine
Nimi: Visbook: Google
Riik: Google: Iirimaa
Eesmärk: turundus ja statistika
Nimi: Hotjar Ltd.
Riik: Malta
Eesmärk: kasutajakogemuse analüüs
Nimi: Meta
Riik: Meta: Iirimaa
Eesmärk: turundus
Nimi: Bookbost
Riik: Rootsi
Eesmärk: vestlus

3. Küpsised

Meie veebisait kasutab küpsiseid. Lisateavet küpsiste kohta leiate meie küpsiste poliitikast

4. Avalikustamise tavad

Avaldame isikuandmeid, kui meilt nõutakse seadusega või kohtumäärusega, vastuseks õiguskaitseorganile, kui see on lubatud muude õigusnormide alusel, teabe esitamiseks või avaliku turvalisusega seotud küsimuse uurimiseks.

Kui meie veebisait või organisatsioon võetakse üle, müüakse või osaleb ühinemise või omandamise käigus, võidakse teie andmed avalikustada meie nõustajatele ja võimalikele ostjatele ning edastada uutele omanikele.

5. Turvalisus

Oleme pühendunud isikuandmete turvalisusele. Võtame asjakohaseid turvameetmeid, et piirata isikuandmete kuritarvitamist ja volitamata juurdepääsu neile. Sellega tagatakse, et teie andmetele on juurdepääs ainult vajalikel isikutel, et juurdepääs andmetele on kaitstud ja et meie turvameetmeid vaadatakse regulaarselt üle.

6. Kolmandate osapoolte veebisaidid

Käesolev privaatsusdeklaratsioon ei kehti kolmandate isikute veebisaitide kohta, mis on ühendatud meie veebisaidil olevate linkide kaudu. Me ei saa garanteerida, et need kolmandad osapooled käitlevad teie isikuandmeid usaldusväärselt või turvaliselt. Soovitame teil enne nende veebisaitide kasutamist lugeda nende veebisaitide privaatsusavaldusi.

7. Käesoleva privaatsusavalduse muudatused

Me jätame endale õiguse teha käesolevasse privaatsusavaldusse muudatusi. Soovitame teil regulaarselt tutvuda käesoleva privaatsusavaldusega, et olla teadlik mis tahes muudatustest. Lisaks teavitame teid aktiivselt, kui see on võimalik.

8. Juurdepääs andmetele ja nende muutmine

Kui teil on küsimusi või soovite teada saada, milliseid isikuandmeid meil teie kohta on, võtke meiega ühendust. Võite meiega ühendust võtta, kasutades allpool esitatud teavet. Teil on järgmised õigused:

 • Teil on õigus teada, miks teie isikuandmeid vajatakse, mis nendega juhtub ja kui kaua neid säilitatakse.
 • Juurdepääsuõigus: Teil on õigus tutvuda oma teadaolevate isikuandmetega.
 • Õigus andmete parandamisele: teil on õigus täiendada, parandada, kustutada või blokeerida oma isikuandmeid, kui te seda soovite.
 • Kui olete andnud meile nõusoleku oma andmete töötlemiseks, on teil õigus see nõusolek tagasi võtta ja lasta oma isikuandmed kustutada.
 • Õigus edastada oma andmeid: teil on õigus nõuda vastutavalt töötlejalt kõiki oma isikuandmeid ja edastada need tervikuna teisele vastutavale töötlejale.
 • Õigus esitada vastuväiteid: te võite esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele. Me järgime seda, kui töötlemiseks ei ole põhjendatud põhjusi.

Palun märkige alati selgelt, kes te olete, et me saaksime olla kindlad, et me ei muuda ega kustuta vale isiku andmeid.

9. Kaebuse esitamine

Kui te ei ole rahul sellega, kuidas me teie isikuandmete töötlemist käsitleme (kaebus), on teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele.

10. Kontaktandmed

Citybox AS
Nygårdsgaten 29, 5015 Bergen
Norra
Veebileht: https: //cityboxhotels.com
E-post: gdpr@cityboxhotels.com
Telefoninumber: +47 55 31 25 00